bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载万家bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家瑞和灵活配置混合A(002664) 2018年度一年期金bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载·灵活配置型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载奖

更多

办公地址: bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

总经理:    

网站地址:

客服热线:

 • 管理规模:
 • bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量:
 • 经理人数:
 • 天相评级:
 • 成立日期:
 • 公司性质:
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • 货币型
数据加载中...
万家bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载 股票型 平均每家公司 同类排名
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载规模(亿元) 25.58 94.92 38/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量(只) 10 13.07 35/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理数量 6 4.90 25/102
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • 货币型

开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值

 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

单位净值bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

累计净值

日增长率 bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

近6月

近1年

规模(亿元)bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
万家新机遇龙头bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载混合 005821 混合型 09-06 1.1448 1.1448 1.18% 2.21% 23.31% 0.79 开放申购
万家新机遇价值驱动A 161910 混合型 09-06 1.3608 1.8325 0.74% 8.62% 40.99% 0.10 开放申购
万家新机遇价值驱动C 006085 混合型 09-06 1.3936 1.3936 0.74% 8.86% 44.38% 0.03 开放申购
万家消费成长 519193 股票型 09-06 1.6145 1.6145 0.70% 11.05% 44.51% 6.97 开放申购
万家人工智能混合 006281 混合型 09-06 1.0884 1.0884 0.70% 5.17% - 0.75 开放申购
万家量化睿选混合 004641 混合型 09-06 1.0544 1.0544 0.69% 1.44% 17.25% 0.81 开放申购
万家中证红利指数(LOF) 161907 股票指数 09-06 1.6739 1.6739 0.66% -1.43% 15.37% 0.42 开放申购
万家180指数 519180 股票指数 09-06 0.9684 3.3084 0.61% 3.41% 20.28% 14.51 开放申购
万家中证1000指数增强A 005313 股票指数 09-06 1.2437 1.2437 0.57% 3.87% 23.35% 0.13 限大额
万家中证1000指数增强C 005314 股票指数 09-06 1.2295 1.2295 0.56% 3.93% 23.23% 0.03 限大额
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 混合型 09-06 1.2681 1.2681 0.56% 14.14% 47.94% 2.15 开放申购
万家沪深300指数增强C 002671 股票指数 09-06 1.4141 1.4141 0.56% 12.52% 28.38% 0.02 限大额
万家沪深300指数增强A 002670 股票指数 09-06 1.1162 1.1162 0.56% 12.06% 27.86% 1.25 限大额
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 混合型 09-06 1.2546 1.2546 0.55% 13.81% 47.13% 0.18 开放申购
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 混合-FOF 09-04 1.0325 1.0325 0.52% - - 0.10 开放申购
万家量化同顺混合C 005651 混合型 09-06 1.0754 1.0754 0.42% 4.50% 18.34% 0.03 开放申购
万家量化同顺混合A 005650 混合型 09-06 1.0843 1.0843 0.42% 4.80% 19.01% 0.62 开放申购
万家添利债券(LOF) 161908 债券型 09-06 1.0290 1.6615 0.36% 0.77% 12.87% 0.57 开放申购
万家中证500指数增强A 006729 股票指数 09-06 1.1275 1.1275 0.33% - - 1.97 开放申购
万家中证500指数增强C 006730 股票指数 09-06 1.1223 1.1223 0.32% - - 0.23 开放申购
万家精选混合 519185 混合型 09-06 1.1249 2.3169 0.32% -4.83% 18.36% 35.40 开放申购
万家家瑞债券A 004571 债券型 09-06 1.1018 1.1018 0.31% 1.71% 10.43% 0.49 开放申购
万家社会责任18个月定开A 161912 混合型 09-06 1.0762 1.0762 0.31% - - 4.97 暂停申购 购买
万家家瑞债券C 004572 债券型 09-06 1.0937 1.0937 0.30% 1.50% 10.00% 0.02 开放申购
万家社会责任18个月定开C 161913 混合型 09-06 1.0737 1.0737 0.30% - - 0.14 暂停申购 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 混合型 09-06 1.3592 1.3592 0.26% 3.22% 13.66% 0.01 开放申购
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 混合型 09-06 0.9562 0.9562 0.25% -3.04% 10.53% 0.00 限大额
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 混合型 09-06 0.9583 0.9583 0.25% -2.92% 10.77% 1.53 限大额
万家瑞益灵活配置混合C 001636 混合型 09-06 1.3240 1.3240 0.25% 2.99% 13.09% 4.20 开放申购
万家新利灵活配置混合 519191 混合型 09-06 1.0039 1.3665 0.21% -6.16% 18.30% 9.08 开放申购
万家宏观择时多策略混合 519212 混合型 09-06 1.1807 1.1807 0.17% -3.83% 22.71% 2.45 开放申购 - 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 混合型 09-06 1.1564 1.1564 0.16% 1.36% 0.71% 0.01 限大额
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 混合型 09-06 1.1100 1.1100 0.16% 1.17% 0.22% 2.34 限大额
万家瑞兴 001518 混合型 09-06 1.5319 2.1719 0.16% -4.60% 21.82% 3.22 开放申购
万家增强收益债券 161902 债券型 09-06 1.1321 2.1647 0.12% -0.01% 4.67% 1.51 开放申购
万家稳健养老(FOF) 006294 混合-FOF 09-04 1.0417 1.0417 0.12% 2.99% - 2.48 开放申购
万家瑞祥混合A 001633 混合型 09-06 1.0565 1.1385 0.11% 2.24% 9.95% 4.14 开放申购 - 购买
万家瑞祥混合C 001634 混合型 09-06 1.0484 1.1323 0.11% 2.11% 9.71% 0.30 开放申购 - 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 混合型 09-06 1.0683 1.0983 0.09% 1.51% 8.48% 3.11 开放申购 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 债券型 09-06 1.0810 1.5950 0.09% 1.34% 5.54% 0.07 开放申购
万家稳健增利债券A 519186 债券型 09-06 1.0856 1.6396 0.08% 1.54% 5.95% 2.66 开放申购
万家鑫悦纯债C 006173 债券型 09-06 1.0297 1.0397 0.06% 1.66% 3.90% 0.00 暂停申购 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 债券型 09-06 1.0341 1.0441 0.05% 1.87% 4.33% 21.18 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 债券型 09-06 1.1065 1.1685 0.05% 4.39% 8.27% 2.15 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 债券型 09-06 1.0125 1.1065 0.04% 1.62% 5.69% 0.01 开放申购
万家1-3年政金债纯债A 003520 债券型 09-06 1.0129 1.1039 0.04% 1.69% 5.07% 23.33 开放申购
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 混合型 09-06 1.0218 1.0218 0.04% 0.12% 7.13% 0.25 开放申购
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 混合型 09-06 1.0534 1.0534 0.04% 3.02% 10.03% 1.41 开放申购
万家鑫瑞纯债E 003519 债券型 09-06 1.0732 1.1311 0.04% 2.07% 5.66% 22.16 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 债券型 09-06 1.0720 1.1200 0.04% 1.89% 5.18% 0.00 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 债券型 09-06 1.1034 1.1613 0.04% 4.28% 8.06% 0.01 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 债券型 09-06 1.0462 1.1289 0.03% 2.38% 5.52% 0.00 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 债券型 09-06 1.0475 1.1348 0.03% 2.47% 5.70% 157.14 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 债券型 09-06 1.0507 1.1285 0.03% 1.70% 4.93% 0.02 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 债券型 09-06 1.0741 1.0995 0.03% 2.04% 5.02% 10.43 限大额 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 混合型 09-06 1.1473 1.1473 0.03% 2.72% 5.68% 7.09 限大额
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 混合型 09-06 1.1487 1.1487 0.03% 3.04% 6.10% 0.11 限大额
万家信用恒利债券A 519188 债券型 09-06 1.2591 1.3891 0.02% 2.53% 6.47% 7.78 开放申购
万家安弘纯债一年定开债C 004682 定开债券 09-06 1.0227 1.1125 0.02% 2.56% 6.29% 0.00 开放申购
万家安弘纯债一年定开债A 004681 定开债券 09-06 1.0229 1.1168 0.02% 2.69% 6.52% 2.38 开放申购
万家强化收益定开债 161911 定开债券 09-06 1.0389 1.4269 0.02% 1.70% 6.69% 3.56 暂停申购 购买
万家鑫丰纯债A 004079 债券型 09-06 1.0495 1.1314 0.02% 1.75% 4.89% 5.20 限大额 - 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 混合型 09-06 1.0486 1.0486 0.02% 0.81% 3.19% 0.59 开放申购
万家鑫享纯债C 003748 债券型 09-06 1.0685 1.0909 0.02% 2.04% 5.01% 0.00 限大额 - 购买
万家家享纯债 519199 债券型 09-06 1.0936 1.0936 0.02% 1.31% 3.11% 0.27 开放申购
万家瑞和灵活配置混合C 002665 混合型 09-06 1.1016 1.1746 0.02% 2.41% 4.93% 16.46 开放申购
万家瑞和灵活配置混合A 002664 混合型 09-06 1.1096 1.2196 0.02% 2.49% 5.26% 0.00 开放申购
万家信用恒利债券C 519189 债券型 09-06 1.2385 1.3485 0.02% 2.33% 6.06% 0.25 开放申购
万家鑫盛纯债A 007703 债券型 09-06 1.0015 1.0015 0.01% - - 2.00 开放申购 - 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 债券型 09-06 1.0380 1.0700 0.01% 1.43% 3.57% 0.00 开放申购
万家恒瑞18个月定开债C 003160 定开债券 09-06 1.0598 1.0598 0.01% 1.57% 3.59% 0.00 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 定开债券 09-06 1.0726 1.0726 0.01% 1.77% 4.00% 5.33 暂停申购 - 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 债券型 09-06 1.0332 1.0562 0.00% 1.25% 3.02% 0.00 开放申购
万家鑫盛纯债C 007704 债券型 09-06 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.00 开放申购 - 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 混合型 09-06 1.1296 1.1296 -0.04% 3.16% 7.86% 0.34 开放申购
万家臻选混合 005094 混合型 09-06 0.9326 0.9326 -0.21% -4.21% 7.01% 1.45 开放申购
万家行业优选混合(LOF) 161903 混合型 09-06 1.1346 3.2680 -0.30% 22.89% 64.82% 2.53 开放申购
万家双利债券 519190 债券型 09-06 1.2016 1.2690 -0.34% 1.35% 9.16% 1.07 开放申购
万家品质 519195 混合型 09-06 1.1132 1.5312 -0.37% -2.17% 9.27% 30.56 限大额
万家和谐增长混合 519181 混合型 09-06 0.7811 2.1570 -0.37% -2.24% 8.96% 5.35 开放申购
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 混合型 09-06 0.9238 1.4175 -0.47% -5.34% 3.08% 14.55 开放申购
万家双引擎灵活配置混合 519183 混合型 09-06 1.4810 2.1710 -0.58% -2.80% 7.76% 0.16 开放申购
万家成长优选混合C 005300 混合型 09-06 1.1347 1.1347 -0.70% 5.38% 33.29% 0.43 开放申购
万家成长优选混合A 005299 混合型 09-06 1.1445 1.1445 -0.70% 5.64% 33.95% 1.06 开放申购
万家bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载新动能混合A 005311 混合型 09-06 1.1819 1.1819 -0.74% -4.70% 18.20% 0.01 开放申购
万家bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载新动能混合C 005312 混合型 09-06 1.1621 1.1621 -0.74% -5.92% 16.30% 0.05 开放申购
万家瑞隆混合 003751 混合型 09-06 1.0827 1.0827 -1.06% -1.31% 17.20% 0.09 开放申购 - 购买
万家智造优势混合A 006132 混合型 09-06 1.3526 1.3526 -1.13% 0.66% 35.26% 0.34 开放申购
万家智造优势混合C 006133 混合型 09-06 1.3343 1.3343 -1.15% 0.38% 33.44% 0.12 开放申购
万家年年恒荣定开债C 519207 定开债券 09-06 1.0714 1.1154 - 2.72% 5.59% 0.00 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 定开债券 09-06 1.0749 1.1329 - 2.93% 6.03% 6.65 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 定开债券 09-06 1.0421 1.0941 - 3.00% 4.10% 4.11 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 定开债券 09-06 1.0413 1.0932 - 2.90% 4.30% 0.00 暂停申购 - 购买
万家聚利混合A 006175 混合型 - - - - - - - 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 混合型 - - - - - - - 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 定开债券 09-06 1.0014 1.0014 - - - 0.01 暂停申购 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 定开债券 09-06 1.0019 1.0019 - - - 5.33 暂停申购 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 混合型 09-06 1.0611 1.0611 - - - 9.89 暂停申购 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 混合型 06-12 - - - - - 9.66 封闭期 - 购买
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
数据加载中...

货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载收益

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

万份收益bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
万家天添宝货币B 004718 货币型 09-06 1.0197 2.7310% 2.64% 2.56% 0.68% 2.69 暂停申购 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 09-06 0.9662 2.5350% 2.44% 2.37% 0.63% 70.94 限大额
万家现金宝B 004811 货币型 09-06 0.7435 2.6040% 2.58% 2.61% 0.65% 43.52 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 09-06 0.7087 2.4630% 2.48% 2.51% 0.67% 0.02 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 09-06 0.7058 2.4530% 2.47% 2.50% 0.67% 134.15 限大额
万家现金宝A 000773 货币型 09-06 0.6913 2.4100% 2.39% 2.41% 0.61% 77.56 限大额
万家现金增利货币B 004170 货币型 09-06 0.6880 2.5650% 2.56% 2.53% 0.61% 108.32 限大额 - 购买
万家货币E 000764 货币型 09-06 0.6809 2.3630% 2.38% 2.41% 0.64% 3.82 限大额 - 购买
万家货币A 519508 货币型 09-06 0.6404 2.2130% 2.23% 2.26% 0.61% 3.39 限大额
万家现金增利货币A 004169 货币型 09-06 0.6362 2.3710% 2.36% 2.34% 0.57% 0.00 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 09-06 0.4756 1.7720% 1.74% 1.72% 0.45% 0.35 暂停申购 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 09-06 0.4098 1.5280% 1.50% 1.48% 0.39% 0.22 限大额
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 暂停申购 购买
数据加载中...

场内bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日场内bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值
每周更新一次封闭式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 09-06 2.4732 2.4732 0.84% 2.4190 2.19% 0.05
数据加载中...

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 12 0.41% 3,322.25 38,139.40

行业配置前十大(全部bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载)

截止日期:

万家bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

314

0

2019-09-07

1189

2

2019-09-07

566

1

2019-09-07

507

0

2019-09-07

947

0

2019-09-07

618

0

2019-09-07

564

0

2019-09-07

1394

0

2019-09-07

891

0

2019-09-07

922

0

2019-09-07

515

0

2019-09-06

671

0

2019-09-06

467

0

2019-09-06

525

0

2019-09-06

490

0

2019-09-06

442

0

2019-09-06

404

0

2019-09-06

423

0

2019-09-06

345

0

2019-09-06

367

0

2019-09-06

481

0

2019-09-06

396

0

2019-09-06

403

0

2019-09-06

681

1

2019-09-06

498

0

2019-09-06

357

0

2019-09-06

390

0

2019-09-06

431

0

2019-09-06

446

0

2019-09-06

461

0

2019-09-06

424

0

2019-09-06

473

0

2019-09-06

350

0

2019-09-06

350

0

2019-09-06

652

0

2019-09-06

579

0

2019-09-06

851

0

2019-09-06

669

0

2019-09-05

2489

9

2019-09-05

597

0

2019-09-05

480

0

2019-09-05

456

0

2019-09-05

575

0

2019-09-05

382

0

2019-09-05

457

0

2019-09-05

473

0

2019-09-05

521

0

2019-09-05

564

0

2019-09-05

467

0

2019-09-05

526

0

2019-09-05