bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载安信bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载管理有限责任公司

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载Essence Fund Management Co.,ltd.

安信价值精选股票(000577) 2018年度三年期金bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载·股票型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线: bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

 • 管理规模:
 • bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量:
 • 经理人数:
 • 天相评级:
 • 成立日期:
 • 公司性质:
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • 货币型
数据加载中...
安信bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载 股票型 平均每家公司 同类排名
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载规模(亿元) 79.45 94.92 24/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量(只) 16 13.07 26/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理数量 5 4.90 29/102
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • 货币型

开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值

 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
安信bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载4.0灵活配置混合A 004521 混合型 09-06 0.9323 0.9323 1.39% 3.75% 12.79% 0.16 开放申购
安信bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载4.0灵活配置混合C 004522 混合型 09-06 0.9298 0.9298 1.38% 3.68% 12.66% 0.02 开放申购
安信盈利驱动股票C 006819 股票型 09-06 1.0752 1.0752 0.87% 7.52% - 0.25 开放申购
安信盈利驱动股票A 006818 股票型 09-06 1.0774 1.0774 0.87% 7.74% - 1.60 开放申购
安信核心竞争力混合C 007244 混合型 09-06 1.0577 1.0577 0.73% - - 0.58 开放申购
安信核心竞争力混合A 007243 混合型 09-06 1.0583 1.0583 0.73% - - 2.73 开放申购
安信量化精选沪深300增强A 003957 股票指数 09-06 1.1703 1.1703 0.73% 7.30% 25.27% 0.01 限大额
安信量化精选沪深300增强C 003958 股票指数 09-06 1.1600 1.1600 0.73% 7.18% 25.01% 0.37 限大额
安信比较优势混合 005587 混合型 09-06 1.0362 1.0362 0.65% 0.01% 16.49% 11.44 开放申购
安信沪深300增强发起式A 003261 股票指数 09-06 1.2125 1.2125 0.60% 1.33% 16.30% 0.19 开放申购
安信沪深300增强发起式C 003262 股票指数 09-06 1.1981 1.1981 0.60% 1.07% 15.71% 0.04 开放申购
安信复兴100指数A 005807 股票指数 09-06 1.0823 1.0823 0.59% 2.28% 12.49% 0.38 开放申购
安信复兴100指数C 005808 股票指数 09-06 1.0786 1.0786 0.59% 2.16% 12.17% 0.01 开放申购
安信新常态股票 001583 股票型 09-06 1.2750 1.3700 0.55% 1.35% 19.20% 9.15 开放申购
安信一带一路分级 167503 股票指数 09-06 1.1010 0.3910 0.55% -3.59% 11.54% 1.71 开放申购
安信合作创新灵活配置混合 004393 混合型 09-06 1.2980 1.2980 0.42% 7.42% 21.79% 1.20 开放申购
安信鑫发优选混合 000433 混合型 09-06 1.2160 1.2160 0.41% -0.57% 16.14% 0.41 开放申购
安信鑫安得利混合C 001400 混合型 09-06 1.2617 1.2617 0.33% 2.86% 8.28% 0.67 限大额
安信鑫安得利混合A 001399 混合型 09-06 1.2801 1.2801 0.32% 2.96% 8.50% 0.18 限大额
安信动态策略混合C 002029 混合型 09-06 1.2763 1.2763 0.28% -3.57% 6.00% 0.00 限大额
安信动态策略混合A 001185 混合型 09-06 1.2861 1.2861 0.27% -3.49% 6.18% 0.55 限大额
安信新动力混合C 001687 混合型 09-06 1.1429 1.2269 0.25% 7.01% 11.73% 2.38 限大额
安信新动力混合A 001686 混合型 09-06 1.1521 1.2461 0.24% 7.21% 12.18% 0.27 限大额
安信量化优选股票C 006347 股票型 09-06 1.2973 1.2973 0.23% 6.24% 29.73% 0.18 开放申购
安信量化优选股票A 006346 股票型 09-06 1.3004 1.3004 0.23% 6.45% 30.04% 0.14 开放申购
安信稳健阿尔法定开混合 005280 混合型 09-06 1.0059 1.0059 0.22% 1.53% 0.79% 1.52 暂停申购 购买
安信新趋势混合C 001711 混合型 09-06 1.0800 1.1750 0.19% 4.15% 8.41% 0.12 限大额
安信新趋势混合A 001710 混合型 09-06 1.0820 1.1820 0.19% 4.24% 8.61% 5.73 限大额
安信中证500指数增强A 005965 股票指数 09-06 1.2510 1.2510 0.17% 3.23% - 0.01 开放申购
安信中证500指数增强C 005966 股票指数 09-06 1.2469 1.2469 0.16% 3.00% - 0.17 开放申购
安信新目标混合A 003030 混合型 09-06 1.1332 1.1902 0.16% 5.57% 10.53% 0.01 限大额
安信稳健增值混合A 001316 混合型 09-06 1.2952 1.3502 0.15% 3.17% 10.41% 3.94 限大额
安信新目标混合C 003031 混合型 09-06 1.1114 1.1684 0.15% 5.46% 10.32% 6.63 限大额
安信稳健增值混合C 001338 混合型 09-06 1.3060 1.3610 0.15% 2.92% 9.86% 1.26 限大额
安信价值精选股票 000577 股票型 09-06 2.8100 2.8100 0.14% 6.64% 18.87% 37.92 限大额
安信新优选混合C 003029 混合型 09-06 1.1293 1.2193 0.13% 6.75% 12.50% 3.40 限大额
安信新优选混合A 003028 混合型 09-06 1.1389 1.2289 0.13% 6.80% 12.61% 0.00 限大额
安信新成长混合A 003345 混合型 09-06 1.0858 1.1758 0.11% 5.10% 9.30% 5.20 限大额
安信平稳增长混合发起C 002035 混合型 09-06 1.2730 1.7530 0.10% 4.24% 9.37% 0.48 开放申购
安信平稳增长混合发起A 750005 混合型 09-06 1.2769 1.7569 0.10% 4.29% 9.47% 0.14 开放申购
安信新成长混合C 003346 混合型 09-06 1.0837 1.1697 0.10% 4.99% 9.08% 0.52 限大额
安信永利信用C 000335 定开债券 09-06 1.1090 1.4340 0.09% 3.45% 6.70% 0.06 暂停申购 购买
安信目标收益债券C 750003 债券型 09-06 1.1090 1.4120 0.09% 3.35% 6.26% 0.46 开放申购
安信永利信用A 000310 定开债券 09-06 1.1130 1.4630 0.09% 3.73% 7.11% 0.47 暂停申购 购买
安信目标收益债券A 750002 债券型 09-06 1.1180 1.4500 0.09% 3.61% 6.68% 1.50 开放申购
安信bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载制造2025混合 004249 混合型 09-06 1.2070 1.2070 0.08% 6.81% 19.51% 0.83 开放申购
安信永丰定开债券C 003274 定开债券 09-06 1.0389 1.0389 0.07% 2.86% 4.61% 0.06 暂停申购 购买
安信永丰定开债券A 003273 定开债券 09-06 1.0454 1.0454 0.06% 2.96% 4.82% 0.41 暂停申购 购买
安信永鑫增强债券A 003637 债券型 09-06 1.0702 1.1532 0.06% 3.46% 8.37% 0.03 开放申购
安信永鑫增强债券C 003638 债券型 09-06 1.0697 1.1517 0.06% 3.32% 8.05% 0.27 开放申购
安信聚利增强债券C 006840 债券型 09-06 1.0284 1.0284 0.05% - - 0.26 开放申购
安信聚利增强债券A 006839 债券型 09-06 1.0291 1.0291 0.05% - - 1.64 开放申购
安信中短利率债(LOF)C 167505 债券型 09-06 1.0068 1.0068 0.04% - - 0.00 开放申购
安信鑫日享中短债C 007246 债券型 09-06 1.0144 1.0144 0.04% - - 1.68 开放申购
安信鑫日享中短债A 007245 债券型 09-06 1.0151 1.0151 0.04% - - 1.23 开放申购
安信尊享纯债 003395 债券型 09-06 1.0582 1.1257 0.04% 1.83% 4.49% 35.44 限大额
安信新价值混合C 003027 混合型 09-06 1.3363 1.3863 0.04% 9.13% 18.86% 0.29 开放申购
安信新价值混合A 003026 混合型 09-06 1.3456 1.3956 0.04% 9.20% 19.05% 0.03 开放申购
安信中短利率债(LOF)A 167504 债券型 09-06 1.0069 1.0069 0.03% - - 2.05 开放申购
安信尊享添益债券C 007099 债券型 09-06 1.1073 1.1073 0.03% - - 0.67 开放申购
安信尊享添益债券A 005678 债券型 09-06 1.1095 1.1095 0.03% 3.45% 8.19% 21.83 开放申购
安信永泰定开债发起式 005479 定开债券 09-06 1.1305 1.1305 0.03% 5.11% 11.47% 20.89 暂停申购 - 购买
安信优享纯债债券 006563 债券型 09-06 1.0241 1.0241 0.02% 1.68% - 2.03 暂停申购 - 购买
安信永瑞定开债券 006040 定开债券 09-06 1.0539 1.0864 0.02% 2.52% 6.77% 14.58 暂停申购 - 购买
安信恒利增强债券A 005271 债券型 09-06 1.0416 1.0416 0.01% 2.05% - 0.33 开放申购
安信永盛定开债券 005677 定开债券 09-06 1.0572 1.0572 0.01% 1.97% 3.97% 17.01 暂停申购 - 购买
安信宝利债券(LOF) 167501 债券型 09-06 1.1240 1.4590 0.00% 2.35% 6.05% 14.94 开放申购
安信恒利增强债券C 005272 债券型 09-06 1.0379 1.0379 0.00% 1.88% - 0.17 开放申购
安信优势增长混合A 001287 混合型 09-06 1.6966 1.6966 -0.04% 7.62% 20.24% 0.81 开放申购
安信优势增长混合C 002036 混合型 09-06 1.6863 1.6863 -0.04% 7.52% 20.01% 0.20 开放申购
安信灵活配置混合 750001 混合型 09-06 1.2440 1.8340 -0.08% 13.40% 25.40% 0.87 开放申购
安信消费医药股票 000974 股票型 09-06 1.3710 1.4310 -0.15% 7.11% 13.78% 27.32 限大额
安信新回报混合C 002771 混合型 09-06 1.5810 1.6310 -0.80% 17.94% 48.65% 0.75 开放申购
安信新回报混合A 002770 混合型 09-06 1.5931 1.6431 -0.80% 18.05% 48.92% 0.33 开放申购
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
数据加载中...

货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载收益

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

近3月bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

规模(亿元)

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
安信活期宝货币B 004167 货币型 09-06 0.7101 2.6080% 2.65% 2.65% 0.69% 21.71 限大额
安信现金管理货币B 750007 货币型 09-06 0.6467 2.6940% 2.52% 2.44% 0.62% 68.51 限大额
安信活期宝货币A 003402 货币型 09-06 0.6440 2.3610% 2.41% 2.40% 0.63% 8.00 限大额
安信现金管理货币A 750006 货币型 09-06 0.5821 2.4460% 2.27% 2.20% 0.56% 1.12 限大额
安信现金增利货币B 003539 货币型 09-06 0.5476 2.0090% 2.02% 2.00% 0.49% 0.00 开放申购 - 购买
安信现金增利货币A 000750 货币型 09-06 0.5476 2.0090% 2.02% 2.00% 0.49% 2.00 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日场内bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值
每周更新一次封闭式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理
安信一带一路分级B 150276 分级杠杆 09-06 1.1690 0.0720 0.95% 1.1840 -1.28% 1.71
安信一带一路分级A 150275 固定收益 09-06 1.0330 1.2000 0.10% 1.0130 1.94% 1.71
数据加载中...

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 13 0.78% 237.67 28,890.67

行业配置前十大(全部bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载)

截止日期:

安信bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

454

0

2019-09-07

902

2

2019-09-07

448

0

2019-09-06

416

0

2019-09-06

527

0

2019-09-06

291

0

2019-09-06

340

0

2019-09-06

909

2

2019-09-06

434

0

2019-09-06

476

0

2019-09-06

479

0

2019-09-06

1769

5

2019-09-06

769

0

2019-09-06

544

0

2019-09-06

973

0

2019-09-06

464

0

2019-09-05

411

0

2019-09-05

513

0

2019-09-05

391

0

2019-09-05

419

0

2019-09-05

473

0

2019-09-05

395

0

2019-09-05

465

0

2019-09-05

405

0

2019-09-05

345

0

2019-09-05

367

0

2019-09-05

388

0

2019-09-05

307

0

2019-09-05

431

0

2019-09-05

365

0

2019-09-05

334

0

2019-09-05

515

0

2019-09-05

439

0

2019-09-05

459

0

2019-09-05

416

0

2019-09-05

308

0

2019-09-05

435

0

2019-09-05

678

0

2019-09-05

546

0

2019-09-05

612

0

2019-09-04

702

0

2019-09-04

541

0

2019-09-04

612

0

2019-09-04

475

0

2019-09-04

446

0

2019-09-04

704

1

2019-09-04

1078

1

2019-09-04

532

0

2019-09-04

522

0

2019-09-04

444

0

2019-09-04