bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载永赢bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载管理有限公司

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载永赢bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载 2018年度一年期金bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载·成长公司奖

更多

办公地址: bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

总经理:    

网站地址:

客服热线:

 • 管理规模:
 • bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量:
 • 经理人数:
 • 天相评级: 暂无评级
 • 成立日期:
 • 公司性质:
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • 货币型
数据加载中...
永赢bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载 股票型 平均每家公司 同类排名
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载规模(亿元) 1.69 94.92 84/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量(只) 4 13.07 61/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理数量 2 4.90 59/102
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • 货币型

新发bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型

集中认购期

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 开放状态 最高认购手续费 操作
永赢汇利六个月定开债 007086 定开债券 19.07.12 ~ 19.10.11 认购期 - 购买
永赢淳利债券 007374 债券型 19.07.17 ~ 19.10.16 认购期 - 购买

开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值

 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

单位净值bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

累计净值bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

日增长率 bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

近6月

近1年

规模(亿元)

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
永赢智能领先混合A 006266 混合型 09-06 1.1453 1.1453 1.01% - - 19.01 开放申购
永赢智能领先混合C 006269 混合型 09-06 1.1433 1.1433 1.00% - - 0.16 开放申购
永赢消费主题A 006252 混合型 09-06 1.5001 1.5001 0.94% 17.24% - 2.95 开放申购
永赢消费主题C 006253 混合型 09-06 1.4977 1.4977 0.92% 17.05% - 0.50 开放申购
永赢惠添利灵活配置混合 005711 混合型 09-06 1.5451 1.5451 0.87% 15.85% 56.31% 12.61 开放申购
永赢沪深300A 007538 股票指数 09-06 1.0479 1.0479 0.71% - - 1.68 开放申购
永赢沪深300C 007539 股票指数 09-06 1.0477 1.0477 0.70% - - 0.01 开放申购
永赢双利债券A 002521 债券型 09-06 1.1410 2.9910 0.14% 5.55% 14.51% 2.35 开放申购
永赢双利债券C 002522 债券型 09-06 1.1482 1.1612 0.14% 5.35% 14.10% 0.02 开放申购
永赢增益债券A 005703 债券型 09-06 1.0243 1.0825 0.05% 2.39% 5.91% 51.46 暂停申购 - 购买
永赢增益债券C 005704 债券型 09-06 1.0242 1.0788 0.05% 2.25% 5.62% 0.00 暂停申购 - 购买
永赢同利债券A 007351 债券型 09-06 1.0010 1.0010 0.04% - - 2.00 开放申购 - 购买
永赢昌益债券C 006661 债券型 09-06 1.0198 1.0198 0.04% 1.70% - 0.00 开放申购 - 购买
永赢裕益债券C 006444 债券型 09-06 1.0279 1.0424 0.04% 3.01% - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢裕益债券A 006443 债券型 09-06 1.0292 1.0447 0.04% 3.16% - 10.15 暂停申购 - 购买
永赢丰利债券C 005508 债券型 09-06 1.0364 1.0781 0.04% 1.95% 5.03% 0.00 暂停申购 - 购买
永赢丰利债券A 005507 债券型 09-06 1.0376 1.0816 0.04% 2.07% 5.25% 14.34 暂停申购 - 购买
永赢润益债券A 006088 债券型 09-06 1.0449 1.0509 0.04% 1.46% 4.96% 36.61 开放申购 - 购买
永赢润益债券C 006089 债券型 09-06 1.0437 1.0497 0.04% 1.42% 4.90% 0.00 开放申购 - 购买
永赢恒益债券 005705 债券型 09-06 1.0568 1.0688 0.04% 1.48% 4.91% 92.11 开放申购 - 购买
永赢同利债券C 007352 债券型 09-06 1.0007 1.0007 0.03% - - 0.00 开放申购 - 购买
永赢昌利债券A 007347 债券型 09-06 1.0020 1.0020 0.03% - - 2.00 暂停申购 - 购买
永赢合益债券 006771 债券型 09-06 1.0158 1.0205 0.03% - - 20.04 暂停申购 - 购买
永赢丰益债券 003898 债券型 09-06 1.0205 1.1229 0.03% 2.07% 5.04% 79.21 开放申购 - 购买
永赢泰益债券A 006094 债券型 09-06 1.0237 1.0557 0.03% 2.42% 4.80% 5.05 限大额 - 购买
永赢聚益债券A 006275 债券型 09-06 1.0200 1.0500 0.03% 1.98% 5.01% 35.22 暂停申购 - 购买
永赢聚益债券C 006276 债券型 09-06 1.0193 1.0473 0.03% 1.85% 4.74% 0.00 暂停申购 - 购买
永赢盛益债券C 006288 债券型 09-06 1.0209 1.0389 0.03% 1.53% - 0.00 开放申购 - 购买
永赢盛益债券A 006287 债券型 09-06 1.0208 1.0408 0.03% 1.63% - 14.98 开放申购 - 购买
永赢通益债券A 006558 债券型 09-06 1.0226 1.0345 0.03% 2.12% - 31.31 暂停申购 - 购买
永赢诚益债券A 006576 债券型 09-06 1.0248 1.0353 0.03% 2.56% - 10.40 暂停申购 - 购买
永赢泰益债券C 006095 债券型 09-06 1.0223 1.0533 0.03% 2.33% 4.61% 0.00 开放申购 - 购买
永赢诚益债券C 006577 债券型 09-06 1.0230 1.0331 0.03% 2.43% - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢昌益债券A 006660 债券型 09-06 1.0238 1.0238 0.03% 1.71% - 53.29 开放申购 - 购买
永赢盈益债券C 006187 债券型 09-06 1.0308 1.0358 0.03% 1.68% 3.57% 0.00 开放申购 - 购买
永赢通益债券C 006559 债券型 09-06 1.0292 1.0411 0.03% 2.66% - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢永益债券A 005073 债券型 09-06 1.0328 1.1054 0.03% 2.82% 5.17% 30.64 限大额 - 购买
永赢惠益债券C 006044 债券型 09-06 1.0589 1.0639 0.03% 1.95% 5.10% 0.00 开放申购 - 购买
永赢惠益债券A 006043 债券型 09-06 1.0573 1.0623 0.03% 2.06% 5.26% 60.50 开放申购 - 购买
永赢稳益债券 002169 债券型 09-06 1.0643 1.1305 0.03% 2.16% 5.20% 12.34 开放申购
永赢添益债券 004230 债券型 09-06 1.0606 1.1342 0.03% 2.29% 5.85% 41.88 开放申购 - 购买
永赢卓利债券 007373 债券型 09-06 1.0041 1.0084 0.02% - - 2.01 暂停申购 - 购买
永赢祥益债券C 006506 债券型 09-06 1.0120 1.0320 0.02% 1.45% - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢祥益债券A 006505 债券型 09-06 1.0123 1.0336 0.02% 1.51% - 10.23 暂停申购 - 购买
永赢伟益债券 006635 债券型 09-06 1.0162 1.0352 0.02% 2.60% - 12.63 开放申购 - 购买
永赢中债1-3年政金债指数 006925 债券指数 09-06 1.0177 1.0177 0.02% - - 4.05 开放申购 - 购买
永赢嘉益债券 006237 债券型 09-06 1.0251 1.0296 0.02% 1.53% - 10.23 暂停申购 - 购买
永赢颐利债券 006850 债券型 09-06 1.0250 1.0292 0.02% 2.65% - 20.22 暂停申购 - 购买
永赢盈益债券A 006186 债券型 09-06 1.0332 1.0382 0.02% 1.81% 3.82% 42.16 开放申购 - 购买
永赢永益债券C 005074 债券型 09-06 1.0352 1.1068 0.02% 2.78% 5.02% 0.00 限大额 - 购买
永赢瑞益债券 004238 债券型 09-06 1.0511 1.1874 0.02% 2.93% 5.64% 28.79 限大额 - 购买
永赢众利债券 007279 债券型 09-06 1.0036 1.0036 0.01% - - 2.05 开放申购 - 购买
永赢悦利债券 006944 债券型 09-06 1.0022 1.0086 0.01% - - 2.01 开放申购 - 购买
永赢宏益债券A 006707 债券型 09-06 1.0256 1.0331 0.01% 2.50% - 10.39 暂停申购 - 购买
永赢宏益债券C 006708 债券型 09-06 1.0226 1.0301 0.01% 2.07% - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢凯利债券 007427 债券型 09-06 1.0175 1.0175 0.01% - - 10.04 暂停申购 - 购买
永赢荣益债券C 006093 债券型 09-06 1.0669 1.0703 0.01% 3.71% - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢荣益债券A 006092 债券型 09-06 1.0680 1.0716 0.01% 3.80% - 10.47 暂停申购 - 购买
永赢迅利中高等级短债债券 006852 债券型 09-06 1.0198 1.0198 0.00% 1.68% - 8.93 开放申购 - 购买
永赢泰利债券C 007200 债券型 09-06 1.1796 1.1796 0.00% - - 0.00 开放申购 - 购买
永赢泰利债券A 007199 债券型 09-06 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.20 开放申购 - 购买
永赢昌利债券C 007348 债券型 09-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 暂停申购 - 购买
永赢惠泽一年 006836 混合型 09-06 1.0374 1.0374 - - - 3.44 暂停申购 购买
永赢智益纯债三个月 007482 定开债券 09-06 1.0166 1.0166 - - - 40.70 暂停申购 - 购买
永赢开泰中高等级中短债C 007543 债券型 09-06 1.0004 1.0004 - - - 0.01 暂停申购 购买
永赢开泰中高等级中短债A 007542 债券型 09-06 1.0005 1.0005 - - - 3.37 暂停申购 购买
永赢创业板指数发起式A 007664 股票指数 - - - - - - - 暂停申购 购买
永赢创业板指数发起式C 007665 股票指数 - - - - - - - 暂停申购 购买
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
数据加载中...

货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00更新当日货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载收益

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

28日年化

近3月

规模(亿元)

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
永赢天天利货币 004545 货币型 09-06 0.8650 2.7560% 2.72% 2.69% 0.69% 318.69 限大额
永赢货币 000533 货币型 09-06 0.8498 2.5740% 2.61% 2.58% 0.67% 172.86 限大额
数据加载中...

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载持有bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 7 0.08% 367.12 10,396.95

行业配置前十大(全部bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载)

截止日期:

永赢bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

630

0

2019-09-07

1387

0

2019-09-07

759

0

2019-09-06

448

0

2019-09-06

438

0

2019-09-06

661

0

2019-09-06

400

0

2019-09-06

394

0

2019-09-06

323

0

2019-09-06

272

0

2019-09-06

301

0

2019-09-06

339

0

2019-09-06

359

0

2019-09-06

923

0

2019-09-06

616

0

2019-09-06

573

0

2019-09-06

1055

0

2019-09-06

732

0

2019-09-06

455

0

2019-09-05

473

0

2019-09-05

413

0

2019-09-05

1049

4

2019-09-05

597

1

2019-09-05

814

1

2019-09-05

400

0

2019-09-05

288

0

2019-09-05

345

0

2019-09-05

428

0

2019-09-05

353

0

2019-09-05

484

1

2019-09-05

408

0

2019-09-05

343

0

2019-09-05

371

0

2019-09-05

449

0

2019-09-05

480

0

2019-09-05

478

0

2019-09-05

875

0

2019-09-05

596

0

2019-09-05

630

0

2019-09-05

628

0

2019-09-05

665

0

2019-09-05

633

0

2019-09-05

674

0

2019-09-05

589

0

2019-09-05

513

0

2019-09-05

525

0

2019-09-04

378

0

2019-09-04

485

0

2019-09-04

447

0

2019-09-04

928

0

2019-09-04