bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载诺安bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载管理有限公司

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载Lion Fund Management Co., Ltd.

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载诺安先进制造股票(001528) 2018年度三年期金bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载·股票型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线: bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

 • 管理规模:
 • bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量:
 • 经理人数:
 • 天相评级:
 • 成立日期:
 • 公司性质:
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • QDII
 • 货币型
数据加载中...
诺安bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载 股票型 平均每家公司 同类排名
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载规模(亿元) 37.76 94.79 35/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数量(只) 10 12.73 35/102
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理数量 8 4.88 21/102
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • QDII
 • 货币型

开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载更新当日开放式bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值

 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • QDII
bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
诺安成长混合 320007 混合型 08-19 0.8630 1.3080 5.37% 18.54% 10.78% 10.70 开放申购
诺安和鑫灵活配置混合 002560 混合型 08-19 0.7477 0.7477 5.06% 0.59% -15.17% 0.81 开放申购
诺安多策略混合 320016 混合型 08-19 1.6120 1.6120 5.02% 14.81% 13.76% 0.41 开放申购
诺安景鑫灵活配置混合 002145 混合型 08-19 0.9352 0.9352 4.73% 15.31% 10.11% 1.09 开放申购
诺安精选回报混合 002067 混合型 08-19 1.0290 1.1890 4.47% 18.69% 17.20% 1.29 限大额 - 购买
诺安利鑫灵活配置混合 002137 混合型 08-19 1.1822 1.1822 3.73% 7.78% 11.67% 1.08 开放申购
诺安高端制造股票 001707 股票型 08-19 1.0680 1.0680 3.49% 19.87% 23.04% 6.24 开放申购
诺安中证500指数增强 001351 股票指数 08-19 0.6785 0.6785 3.18% 4.71% 0.89% 1.10 开放申购
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 混合型 08-19 0.9320 0.9320 2.64% 12.15% 12.56% 0.65 开放申购
诺安新bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载股票 000971 股票型 08-19 0.8880 0.8880 2.42% 35.37% 34.14% 6.23 开放申购
诺安优化配置混合 006025 混合型 08-19 1.1814 1.1814 2.28% 15.03% - 0.09 开放申购
诺安先进制造股票 001528 股票型 08-19 1.4790 1.4790 2.07% 9.31% 10.04% 5.55 开放申购
诺安新动力混合 320018 混合型 08-19 1.9240 2.0440 1.91% 17.60% 24.94% 0.54 开放申购
诺安沪深300指数增强 320014 股票指数 08-19 1.1070 1.1338 1.89% 14.55% 12.93% 0.51 开放申购
诺安中小盘精选混合 320011 混合型 08-19 1.9240 2.9540 1.85% 5.19% 7.07% 11.70 限大额
诺安低碳bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载股票 001208 股票型 08-19 1.1770 1.1770 1.82% 11.35% 19.13% 9.44 开放申购
诺安先锋混合 320003 混合型 08-19 1.3445 3.2280 1.81% 8.76% 13.36% 31.18 开放申购
诺安积极回报混合 001706 混合型 08-19 1.3000 1.3000 1.80% 14.64% 23.69% 0.09 开放申购
诺安中证100指数 320010 股票指数 08-19 1.4830 1.4830 1.71% 18.64% 28.40% 1.74 开放申购
诺安精选价值混合 001900 混合型 08-19 1.0170 1.0170 1.68% - - 0.77 开放申购
诺安积极配置混合C 006008 混合型 08-19 1.3151 1.3151 1.67% 24.36% 31.63% 0.02 开放申购
诺安积极配置混合A 006007 混合型 08-19 1.3093 1.3093 1.67% 24.74% 30.98% 0.34 开放申购
诺安行业轮动混合 320015 混合型 08-19 1.1711 1.1711 1.54% 10.36% 12.41% 2.91 开放申购
诺安油气能源 163208 QDII 08-16 0.7410 0.7410 1.51% -12.10% -22.73% 0.75 开放申购
诺安策略精选股票 320020 股票型 08-19 1.2416 1.8097 1.50% 13.59% 22.81% 1.40 开放申购
诺安汇利灵活配置混合C 005902 混合型 08-19 1.1397 1.1397 1.49% 4.08% 11.80% 0.01 开放申购
诺安汇利灵活配置混合A 005901 混合型 08-19 1.1228 1.1228 1.48% 4.02% 11.57% 0.06 开放申购
诺安研究精选股票 320022 股票型 08-19 1.1710 2.0340 1.47% 29.39% 31.13% 5.36 开放申购
诺安优化收益债券 320004 债券型 08-19 1.1519 1.8855 1.47% 5.76% 13.34% 2.71 开放申购
诺安鼎利混合A 006005 混合型 08-19 1.0252 1.0252 1.40% - - 1.53 开放申购
诺安鼎利混合C 006006 混合型 08-19 1.0220 1.0220 1.40% - - 0.83 开放申购
诺安主题精选混合 320012 混合型 08-19 2.1320 2.2320 1.38% 25.49% 31.44% 1.39 开放申购
诺安鸿鑫混合 000066 混合型 08-19 1.1349 1.6017 1.23% 3.55% 6.86% 0.68 开放申购
诺安平衡混合 320001 混合型 08-19 0.9634 3.2234 1.20% 8.47% 12.28% 14.97 开放申购
诺安恒鑫混合 006429 混合型 08-19 1.0011 1.0011 1.00% - - 13.80 开放申购
诺安增利债券A 320008 债券型 08-19 1.3410 1.5060 0.98% -0.30% 1.75% 0.19 开放申购
诺安增利债券B 320009 债券型 08-19 1.2660 1.4310 0.96% -0.55% 1.20% 0.05 开放申购
诺安进取回报混合 001744 混合型 08-19 0.9820 1.0100 0.93% 10.21% 8.03% 1.91 限大额
诺安全球收益不动产 320017 QDII 08-16 1.6420 1.6420 0.92% 6.55% 4.39% 0.64 开放申购
诺安益鑫灵活配置混合 002292 混合型 08-19 1.0965 1.0965 0.75% 8.16% 11.98% 1.21 开放申购
诺安双利债券发起 320021 债券型 08-19 1.9960 1.9960 0.45% 1.68% 16.05% 10.54 开放申购
诺安安鑫灵活配置混合 002291 混合型 08-19 1.1069 1.1069 0.44% 22.63% 23.94% 1.59 开放申购
诺安价值增长混合 320005 混合型 08-19 1.1643 2.1093 0.40% 18.07% 16.73% 14.91 开放申购
诺安创新驱动混合C 002051 混合型 08-19 1.0410 1.1110 0.39% 4.28% 5.54% 7.24 暂停申购 - 购买
诺安创新驱动混合A 001411 混合型 08-19 1.0460 1.1160 0.38% 4.26% 5.61% 0.58 暂停申购 购买
诺安灵活配置混合 320006 混合型 08-19 2.1640 2.7440 0.37% 10.92% 4.69% 14.00 开放申购
诺安创业板指数增强(LOF) 163209 股票指数 08-19 1.0040 1.4790 0.36% 1.11% -12.29% 0.18 开放申购
诺安优势行业混合C 002053 混合型 08-19 1.2960 1.2960 0.23% 2.45% 2.94% 0.00 暂停申购 - 购买
诺安优势行业混合A 000538 混合型 08-19 1.2970 1.2970 0.23% 2.45% 2.94% 1.53 暂停申购 购买
诺安稳健回报灵活配置混合C 002052 混合型 08-19 1.3260 1.4340 0.23% 3.23% 6.04% 9.33 限大额 - 购买
诺安稳健回报灵活配置混合A 000714 混合型 08-19 1.3540 1.4620 0.22% 3.24% 6.07% 0.10 限大额
诺安纯债定开债A 163210 定开债券 08-19 1.0270 1.5890 0.10% 2.97% 8.25% 1.30 暂停申购 购买
诺安联创顺鑫C 005480 债券型 08-19 1.0045 1.0502 0.02% 1.30% 3.73% 0.00 开放申购 - 购买
诺安联创顺鑫A 005448 债券型 08-19 1.0046 1.0517 0.02% 1.40% 2.41% 125.97 开放申购 - 购买
诺安恒惠债券 006737 债券型 08-19 1.0073 1.0073 0.02% - - 1.51 开放申购 - 购买
诺安纯债定开债C 163211 定开债券 08-19 1.0250 1.5480 0.00% 2.68% 7.71% 0.26 暂停申购 购买
诺安聚利债券A 000736 债券型 08-19 1.2160 1.2800 0.00% 2.36% 7.61% 0.30 开放申购
诺安聚利债券C 000737 债券型 08-19 1.1960 1.2540 0.00% 2.22% 7.17% 0.16 开放申购
诺安优选回报混合 001743 混合型 08-19 1.2790 1.2790 0.00% 12.69% 21.93% 0.08 开放申购
诺安全球黄金 320013 QDII 08-16 0.9600 1.0450 -0.31% 17.65% 27.32% 5.15 开放申购
诺安永鑫收益一年定开债 000510 定开债券 08-16 1.0570 1.2810 - 1.93% 5.71% 0.90 暂停申购 购买
诺安稳固收益一年定开债 000235 定开债券 08-16 1.0260 1.3240 - 1.79% 3.90% 17.20 暂停申购 购买
诺安泰鑫一年定开债A 000201 定开债券 08-16 1.0200 1.3710 - 1.89% 5.77% 4.21 暂停申购 购买
诺安泰鑫一年定开债C 001964 定开债券 08-16 1.0180 1.3390 - 1.73% 5.32% 0.72 暂停申购 - 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 定开债券 08-16 1.0207 1.0806 - 1.54% 4.42% 2.42 暂停申购 - 购买
诺安圆鼎定开债 005547 定开债券 08-16 1.0942 1.0942 - 2.45% 6.64% 11.97 暂停申购 - 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 定开债券 08-16 1.0649 1.0875 - 2.70% 6.39% 57.39 暂停申购 - 购买
诺安浙享定开债券 005655 定开债券 08-16 1.0219 1.0470 - 0.91% - 10.25 暂停申购 - 购买
 • 全部
 • 股票型
 • 混合型
 • 债券型
 • 指数型
 • QDII
数据加载中...

货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

每个bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载日16:00-21:00bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载更新当日货币/理财型bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载收益

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载名称 代码 链接 类型 日期

万份收益bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

7日年化

14日年化bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

28日年化bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

近3月bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

规模(亿元)bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理 申购状态 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币C 001669 货币型 08-19 0.7528 2.7860% 2.79% 2.79% 0.70% 0.00 开放申购 - 购买
诺安天天宝E 000560 货币型 08-19 0.6708 2.4700% 2.45% 2.48% 0.62% 2.53 限大额
诺安天天宝B 000625 货币型 08-19 0.6708 2.4700% 2.45% 2.48% 0.62% 0.58 限大额 - 购买
诺安天天宝C 000818 货币型 08-19 0.6437 2.3680% 2.35% 2.38% 0.60% 0.00 限大额 - 购买
诺安天天宝A 000559 货币型 08-19 0.6310 2.3170% 2.30% 2.33% 0.59% 436.70 限大额
诺安货币B 320019 货币型 08-19 0.6115 2.3660% 2.20% 2.23% 0.59% 2.18 限大额
诺安聚鑫宝货币D 001867 货币型 08-19 0.5936 2.1940% 2.17% 2.18% 0.54% 16.97 开放申购 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 货币型 08-19 0.5899 2.1810% 2.16% 2.17% 0.54% 12.58 开放申购 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 货币型 08-19 0.5901 2.1680% 2.17% 2.21% 0.61% 0.97 开放申购 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 货币型 08-19 0.5901 2.1680% 2.17% 2.21% 0.61% 48.27 开放申购 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 货币型 08-19 0.5838 2.1760% 2.16% 2.17% 0.54% 113.62 开放申购
诺安理财宝货币C 001026 货币型 08-19 0.5906 2.1690% 2.17% 2.21% 0.61% 0.01 开放申购 - 购买
诺安货币A 320002 货币型 08-19 0.5454 2.1240% 1.95% 1.99% 0.53% 1.14 限大额
数据加载中...

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 6 0.14% 4,230.76 15,230.74

行业配置前十大(全部bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载)

截止日期:

诺安bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

83

0

2019-08-19

275

0

2019-08-19

135

0

2019-08-19

203

0

2019-08-19

388

0

2019-08-19

218

0

2019-08-19

245

0

2019-08-19

209

0

2019-08-19

204

0

2019-08-19

228

0

2019-08-19

454

2

2019-08-19

220

0

2019-08-19

185

0

2019-08-19

477

5

2019-08-19

233

0

2019-08-19

275

0

2019-08-19

275

0

2019-08-19

244

0

2019-08-19

390

0

2019-08-19

407

0

2019-08-19

213

0

2019-08-19

733

1

2019-08-19

310

0

2019-08-19

363

1

2019-08-19

430

0

2019-08-19

609

1

2019-08-19

391

1

2019-08-19

303

0

2019-08-19

315

0

2019-08-19

226

0

2019-08-19

265

0

2019-08-19

307

0

2019-08-19

476

1

2019-08-19

435

0

2019-08-19

446

0

2019-08-19

559

0

2019-08-19

403

0

2019-08-19

2050

14

2019-08-19

586

0

2019-08-19

616

2

2019-08-19

475

0

2019-08-19

490

1

2019-08-19

684

0

2019-08-19

498

0

2019-08-19

733

2

2019-08-19

514

2

2019-08-19

540

1

2019-08-19

752

3

2019-08-19

395

0

2019-08-19

334

0

2019-08-19